In response to the rapid expansion of BMSB throughout Europe and North America, the department has retained the seasonal measures to manage the risk of BMSB from arriving in Australia for the 2020–21 BMSB risk season.

BMSB’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’da hızlı bir şekilde genişlemesine yanıt olarak bölüm, BMSB’nin 2020-21 BMSB risk sezonu için Avustralya’ya gelme riskini yönetmek için mevsimsel önlemleri korumuştur.

Dinamik Çevre has used a range of scientific, intelligence and evidence-based information when setting the measures, including data collected from the 2019-20 BMSB season onshore verification activities.

Dinamik Çevre, 2019-20 BMSB sezonu karasal doğrulama faaliyetlerinden toplanan veriler de dahil olmak üzere, önlemleri ayarlarken bir dizi bilimsel, istihbarat ve kanıta dayalı bilgi kullandı.

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Seasonal measures for Brown marmorated stink bug 2020-21

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.