Fumigasyon ürün zararlılarını gazla imha etme işlemidir.

Bitki, bitkisel ürün, bitkisel endüstri ve orman ürünlerinde bulundukları veya yetiştikleri ortamlarda ve boş binalarda bulunan zarar veren organizmaların rastgele bir biyolojik dönemine karşı gaz halinde tesirli olan katı, sıvı veya gaz formundaki FUMİGANTLARIN kullanılmasıyla yapılan imha işlemine denir.

Zarar veren organizmaların hangi aşamalarında tesirlidir?

Tanımı incelediğimizde, “zararlı organizmaların herhangi bir biyolojik dönemine karşı” tecrübe ediyor. Bu ehemmiyetli bir vaziyettir, fumigasyon işlemi zararlıların tüm biyolojik safhalarına (yumurta, larva, nymph, pupa ve ergin) tesirlidir. Bunların dışında, nematod, mantar, bakteri vb. zarar veren faktörlerine karşı da fümigasyon uygulanabilir.

Tüm ülkelerde yetkili fümigasyon sertifikaları ile yükleriniz dünyanın hangi ülkesine giderse gitsin doğru standartlar ile garantili bir hizmet sağlıyoruz.

Fumigasyonun avantajları nedir?

Dolaysız ürüne uygulanabilmesi fumigasyon işleminin avantajları arasındadır. Bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünlere dolaysız uygulanabilir. Fumigasyon ile zarar veren faktörlerden ürünler arındırılarak, ürünlerin tahribatı ve kaybı önlenir. Unutmayalım Haşere ve Kemirgenler ile uzun vadeli mücadelelerde yalnızca kimyasal mücadele ile başarı oranı % 25-30 iken, Sanitasyon ve Tecrit ile yapılan fiziksel mücadelede ise bu oran %70 – 75’dir.

BMSB Brown Marmorated Stink Bug 2019 – 2020 Season

Dinamik Türkiye olarak Uluslararası konteyner ilaçlama ve fümigasyon hizmetleri

( fumigasyon ) hizmeti alanında yaklaşık 26 yıldır uzun tecrübeye sahibiz. Ulusal ve uluslararası alanında öncü bir çok kuruluş yüklerinin güvenli bir şekilde fumigasyon yapılması için bizi tercih etmekte.

Her ülkenin farklı kriterde istemiş olduğu fumigasyon hizmetinde Dinamik Türkiye Fümigsayon hizmetleri olarak gerekli tüm yetki belgelerine ve akreditasyon sertifikalarına sahibiz ve tüm hizmetlerimizi bu çevçevede garantili olarak sağlıyoruz.

Ürüne dolaysız olarak uygulanır

Gaz formunda olduğundan, en uç noktalara kadar erişebilme özelliği vardır

Zararlıların tüm biyolojik dönemlerine tesirlidir

Büyük miktardaki ürünlere kısa müddette uygulanabilir Gıda maddelerinde ki kalıntı ve koku oranı kabul edilebilir düzeydedir.

FUMİGASYONA TESİR EDEN UNSURLAR NELERDİR?

Fumigasyon işlemine tesir eden ana etken SICAKLIK ’tır. Fumigasyon işleminin optimum sıcaklık değeri 20 ºC (10 – 30 ºC) dir. Fumigasyona tesir eden diğer etkenler DOZ ve MÜDDET, sıcaklık ile irtibatlıdır. Sıcaklık düştükçe müddet ve doz arttırılmalıdır. Bunun nedeni, sıcaklık azalması ile haşerenin solunum hızı yavaşlamakta ve fumigantın solunarak vücuda emilimi azalmaktadır.

Sıcaklığın artması ile tersi bir vaziyet oluşmaktadır. 10 ºC nin altında ki sıcaklıklarda fumigantın difüzyon olma vaziyeti da azalmaktadır. Bu nedenlerden dolayı 10 ºC nin altında fumigasyon yapılması vaziyetinde muvaffakiyet hudutlu kalmaktadır.

UYGULAMALARDA HANGİ FUMİGANTLAR KULLANILIR?

. Phosfin gazı çıkışı ortam Fumigasyonda, ağırlıklı olarak Aliminyum Phosfit, Magnezyum Phosfit ve Metil Bromür fumigantları kullanılır.

Aliminyum Phosfit, Magnezyum Phosfit fumigantlarının ambalajı açıldıktan sonra oksijen ile temas etmesi neticesi, 1-2 saat içinde gaz oluşturmaktadır.

Oluşan gaz phosfin gazıdır. Phosfin gazı nedeni ile zararlıların hayatı ortadan kalkmaktadırsıcaklığına göre takriben 48 saatte maksimum düzeye çıkar.

60-75 saat nihayetinde gaz çıkışı bitirir. Bu yüzden fumigasyon süresi en az 3 gündür. Soğuk ortamlarda bu süre gaz çıkışı yavaşladığı için uzatılır. Metil Bromür geniş spektrumlu bir fumiganttır.

Gaz formunda fumige edilecek ortama direkt basılır. Bilhassa kapalı taşıma araçlarında (konteyner, tır, tren vb) uygulaması kolaydır.

1987 seneninde 160 ülkenin katılımı ile imza adan ve ülkemizin de 1991 seneninde taraf olduğu Montreal protokolü uyarınca, Metil Bromür’ün gerek ozon tabakasını inceltici özelliğe sahip olması ve gerekse ürünlerde bıraktığı Brom kalıntısı sebebiyle kullanımının ve ithalatının kademeli olarak azaltılması kararı benimsenmiştir.

Bu gerekçe ile alternatif fumigantların kullanımı yasalar ile teşvik edilmektedir.

Tüm fumigantların oluşturduğu gaz, İNSAN HAYATI İÇİN SON DERECE ÖLÜMCÜLDÜR.

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]